Bagersofus

Salgs- og leveringsbetingelser

Som momsregistreret virksomhed kan du købe brød og kager hos bagersofus på følgende betingelser.

Kundeaftale
Bagersofus økobrød ApS leverer kun efter oprettelse af skriftlig leveringsaftale med momsregistreret virksomhed. Aftalen skal indeholde et realistisk skøn af leverancens mængder, samt estimat for eventuelle specialproduktioner. Kundeaftaler genforhandles efter 12 måneder. Der udsendes brugernavn og logind til vores bestillingsside på nettet efter indgåelse af kundeaftale.

Alle vores priser angives excl. 25% moms. Minimums bestilling er 800 kr. pr. levering.

Bestilling
Bestilling kan ske pr. telefon eller via vores webshop på bagersofus.dk. Bestilling af brød skal afgivelse senest kl.14 dage før levering ved forud aftalte produkter. Ved speciel bestillinger eller meget store mængder aftales særskilt leverings tid.

Levering
Vareleveringer sker i egne biler på sjælland på aftalte tidspunkter.

Reklamationsret
Vi anbefaler virksomheder at kontrollere leverancen straks ved varemodtagelse.
Skulle leverancen ikke svare overens med det forventede eller stemme overens med følgesedlen, skal Bagersofus økobrød ApS kontaktes omgående og senest dagen efter leveringen.

Betaling
5 Dage netto kontant. Efter forfald beregnes 2 % rente pr. måned.

Ansvar
Bagersofus økobrød ApS er alene ansvarlig for personskade, som det leverede produkt forvolder (produktansvar), i det omfang et sådant ansvar udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbestemmelser i den danske lov nr. 371 af 7. juni 1989 (produktansvarsloven).

Bagersofus økobrød ApS er aldrig ansvarlig for anden produktansvarsskade end personskade.

Bagersofus økobrød ApS er således aldrig ansvarlig for skader på ting eller anden skade, herunder - men ikke begrænset til - skade, som voldes på købers eller andres produktion, skade på produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår.

Bagersofus økobrød ApS hæfter ikke og er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Værneting og lovvalg
Retten i Holbæk eller Vestre Landsret er værneting efter Bagersofus økobrød ApS valg vedrørende ethvert mellemværende opstået i anledning af købet

Alle tvister, som måtte opstå mellem Bagersofus økobrød ApS og køber, herunder fortolkning af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal udelukkende afgøres efter dansk ret. Lov nr. 102 af 6. april 1906 om køb med senere ændringer finder anvendelse, medmindre der ved disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gjort afvigelse herfra.

Bankforbindelse
Spar Nord Reg: 9011 Konto: 4583478531

Kontaktdata
Bagersofus økobrød ApS
Søgårdsvej 13
4340 Tølløse
CVR. nr 36185449
Telefon +45 41 19 28 98